Wettelijk

Uitgever

MARTINET,
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 21.000.000 Euros
Ingeschreven in de kamer van koophandel van Vienne onder het nummer 401 089 461
De Maatschappelijke zetel is gevestigd op 24, rue du limousin 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Telefoon : 04 74 94 42 35
Email : martinet@martinet.fr

Verantwoordelijke uitgever

Pierre Martinet

Website hosting

OVH

SAS au capital de 10 000 000 euros
2, rue Kellermann - 59100 Roubaix
Tel. : 09 72 10 10 07